přesměrování na www.penzionfeston.cz

telefon: 602 451 123 nebo 736 680 905, email: penzionFeston@seznam.cz

ubytovací řád

 

V penzionu může být ubytován pouze host, který je k ubytování přihlášen po předložení občanského průkazu,platného cestovního pasu.

 -  Penzion zaručuje ubytovaným hostům kvalitní služby odpovídající úrovni penzionu.

 -  Není-li potvrzeno jinak, je každému hostu rezervován pokoj do 19.00 hodin.

 -  Host užívá pokoj po dobu, kterou sjednal s penzionem. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, uvolnění pokoje je 
do 11.00 posledního dne.. V případě nedodržení, je možné účtovat 50% z ceny za další noc.

 -  Ve všech prostorách penzionu je zakázano kouřit,  přemisťovat penzionové zařízení bez předchozí domluvy a provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě.

 -  Z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů a osobní počítače.)

 -   Host je povinen při každém odchodu z pokoje zhasnout světla, přesvědčit se, zda jsou zavřeny vodovodní uzávěry, a uzamknout dveře pokoje a hlavní dveře od budovy.


 -  Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti bez dozoru dospělé osoby v pokoji a ostatních prostorách penzionu. Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech prostorech pensionu i v jeho venkovní části.

-  Psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni za předpokladu, že během pobytu nejsou na obtíž a neruší ubytované hosty.

 -  V době od 22.00 do 7.00 je host povinen dodržovat noční klid.

 -  Za škody způsobené na majetku pensionu odpovídá host v plném rozsahu.

-   Za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při zahájení pobytu.

 -  Ubytovatel nezodpovídá za zaparkovaná auta a věci v něm.

 -  Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má vedení penzionu právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby. V tomto případě host nemá nárok na vrácení peněz za pobyt.

 -  Součástí penzionu je vnitřní bazén. Host bere na vědomí, že koupání v tomto bezénu je na jeho vlastní nebezpečí. Současně s tím host odpovídá za bezpečnost koupání svých dětí nebo osob mu svěřených. Je zakázán vstupu psů a jiných zvířat do bazénu. Host je dále povinen dodržovat hygienické zásady před vstupem do bazénu.

Snídaně se podává v době od 08:00 do 10:00 hod po předchozí domluvě s personálem.

 

 
Našim přáním je, aby se pro Vás návštěva Českého Krumlova a našeho penzionu stala nezapomenutelným zážitkem a věříme, že se k nám budete rádi vracet.